Hotels Wiadomości branżowe

Oświadczenie dla mediów ws. ugody z firmą Royal Imtech

Warszawa, 12 marca 2013 r. - Adventure World Warsaw sp. z o.o. oświadcza, że doszło do zawarcia pozasądowej ugody z firmą Royal Imtech oraz jej spółkami zależnymi. Ugoda jest ostateczna i wiążąca. Rozwiązuje ona, w sposób zgodny z wolą

Warszawa, 12 marca 2013 r. – Adventure World Warsaw sp. z o.o. oświadcza, że doszło do zawarcia pozasądowej ugody z firmą Royal Imtech oraz jej spółkami zależnymi. Ugoda jest ostateczna i wiążąca. Rozwiązuje ona, w sposób zgodny z wolą obu stron, wszelkie dotychczas sporne kwestie dotyczące realizacji projektu Adventure World Warsaw oraz projektów z nim związanych. Ugoda kończy również współpracę pomiędzy stronami. Strony nie będą ujawniać żadnych szczegółów finansowych związanych z ugodą.

A to już wiesz?  Hotel B&B w Toruniu udostępnia pakiety konferencyjne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy