Hotels

Hotel

Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, dysponujący liczbą 10 lub więcej pokoi. Jednocześnie oferuje pełen zakres usług związanych z pobytem turystów przyjeżdżających w

Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, dysponujący liczbą 10 lub więcej pokoi. Jednocześnie oferuje pełen zakres usług związanych z pobytem turystów przyjeżdżających w różnych celach na okres co najmniej jednego dnia.

Wyróżniamy następujące rodzaje hoteli:

– motel

– wotel

– botel

– aquatel

– novotel

– airtel

– hipotel

– icetel

– hostel

Ze względu na wielkość wyróżniamy hotele:

– duże

– średnie

– małe

Ze względu na standard usług i wyposażenia hotelom przydzielane są gwiazdki.

Ĺšródło: pl.wikipedia.org

hastagi na stronie:

#aquatele #aquatele wikipedia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy