a?? 45 proc. Polak??w wybiera zakwaterowanie w hotelu czy pensjonacie

Hotele w Europie na polsk? kiesze??

Prawie po??owa Polak??w podczas pobytu za granic? zatrzymuje si? w hotelu lub pensjonacie. Nocleg dla dw??ch os??b w europejskich stolicach mo??na zarezerwowa? ??rednio od 200 z??. Najta??sze hotele mo??na znale??? w Atenach, Wilnie czy Berlinie.

Wyje??d??aj?c za granic? a?? 45 proc. Polak??w wybiera zakwaterowanie w hotelu czy pensjonacie, jak wynika z danych Instytutu Turystyki. W wi?kszo??ci europejskich miast bez problemu mo??na znale??? nocleg w hotelu o dobrym standardzie, na kt??rego sta? polskiego turyst?. ?? Przyk??adowo, podczas weekendu majowego pok??j w hotelu dla dw??ch os??b w Atenach, Wilnie, Berlinie lub Pradze mo??na zarezerwowa? za nieca??e 150 z?? za dzie?? ?? m??wi Anna Galewska z internetowego biura podr????y Tripsta.pl. ?? Nieco dro??ej wypadaj? w tym terminie takie miasta jak Wiede?? czy Rzym ?? dodaje.

Jak wynika z analizy Tripsta.pl, standardowy pok??j dla dw??ch os??b w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym w okresie majowym najtaniej mo??na zarezerwowa? w Atenach ?? od 116 z?? za dzie??. W dalszej kolejno??ci s? Wilno ?? 130 z??, Berlin ?? 135 z?? i Praga ?? 144 z??. Za podobny nocleg w Londynie, Zagrzebiu i Wiedniu trzeba zap??aci? powy??ej 200 z??. Zdecydowanie najdro??sza okazuje si? w tym terminie stolica W??och. Rzymscy hotelarze spodziewaj? si? t??umu pielgrzym??w i wyra??nie podnie??li ceny nocleg??w, a te najta??sze ju?? dawno zosta??y zarezerwowane.

Ro??nie liczba Polak??w wyje??dzaj?cych za granic?. Instytut Turystyki prognozuje, ??e w tym roku odb?d? oni ponad 7 mln podr????y zagranicznych, a w kolejnych latach liczba ta si?gnie nawet 8 mln. Podczas wyjazd??w wypoczynkowych czy s??u??bowych dla wi?kszo??ci podr????nych hotel jest najwygodniejszym miejscem noclegowym. Z kolei 34 proc. Polak??w wybiera nocleg u znajomych czy krewnych, co znacznie zmniejsza wydatki na podr????. Jednak nie ka??dy mo??e sobie pozwoli? na tego typu rozwi?zanie.

Koszt pobytu za granic? mo??na obni??y? tak??e dzi?ki specjalnym programom rabatowym zwanym free nights, kt??re stosuj? hotelarze. Przy rezerwacji okre??lonej liczby nocleg??w, najcz???ciej trzech, klient kolejny dzie?? w hotelu mo??e sp?dzi? ca??kowicie za darmo.

Pomocne przy rezerwacji hoteli s? r??wnie?? internetowe wyszukiwarki czy por??wnywarki, kt??re udost?pniaj? oferty tysi?cy hoteli. Podr????ny mo??e przeanalizowa? ceny nocleg??w, dost?pne terminy, czy zapozna? si? z opiniami by??ych go??ci. Dzi?ki temu ma pewno???, ??e zarezerwuje korzystny cenowo i sprawdzony hotel.

hastagi na stronie:

#wilno noclegi u polakĂłw #noclegi w wilnie u polakĂłw #dom pielgrzyma wilno

Authors
Top