Z dzieckiem w plecaku na Kaukaz

Rodzinna wyprawa na Kaukaz w obuwiu KEEN

Beata, Konrad oraz ich syn Miko??aj, to rodzina bior?ca udzia?? w Keen Cauacasus Expedition 2014 ?? akcji zorganizowanej przez ameryka??sk? mark? obuwnicz? KEEN. Podr????uj?c pod has??em “Z dzieckiem w plecaku”, ca??a tr??jka postanowi??a wyruszy? z przygod? na Kaukaz.

W pokonywaniu cie??kich tras pomog??o rodzinie obuwie Keen: Beata postawi??a na Clearwater CNX, Konrad wybra?? klasyczne Newporth H2 natomiast najm??odszy cz??onek rodziny Miko??aj zabra?? ze sob? Kids Newporth H2. Obuwie Keen Newport jest wykonane z szybkoschn?cego materia??u, dlatego sprawdza si? podczas wypraw l?dowych, jak i wodnych. Zastosowano w nim szereg rozwi?za?? technicznych, kt??re sprawiaj?, ??e sanda??y Newport zabezpieczaj? stopy przed urazami, a tym samym spe??niaj? potrzeby najbardziej wymagaj?cych u??ytkownik??w.

Rodzinna wyprawa na Kaukaz to przede wszystkim test sprawno??ci i wytrzyma??o??ci, zar??wno uczestnik??w wycieczki, jak i ca??ego sprz?tu. Przy obci???eniach na plecach, rodzina zwiedzi??a ca??e dzikie wschodnie wybrze??e Jeziora Sewan, nast?pnie Gruzj?, Oseti? P????nocn?, Inguszeti? i Czeczeni?, docieraj?c do Dagastanu. W rejonach achty??skich dotarli pieszo na g??r? Szalbuzdag – muzu??ma??skiego ??wi?tego miejsca, le???cego na wysoko??ci 3800 n.p.m. Beata pokona??a t? tras? w obuwiu Clearwater CNX, kt??re ??wietnie sprawdzi??o si? zar??wno na kamienistych pla??ach, jak i na g??rskim szlaku, szczeg??lnie podczas przechodzenia przez potoki i rzeki. Buty szybko wysycha??y, nie mia??y nieprzyjemnego zapachu i nie ociera??y. Podeszwa dobrze trzyma??a si? powierzchni podczas ca??ej wyprawy.

Rodzice Miko??aja nie mieli te?? powod??w do obaw zwi?zanych z komfortem st??p ich dziecka. Najm??odszy cz??onek rodziny w swoich sanda??ach Kids Newporth H2, dzi?ki specjalnemu systemowi ochrony palc??w, m??g?? swobodnie uprawia? rekreacyjn? wspinaczk? g??rsk?.

Przyk??ad wyprawy “Z dzieckiem w plecaku” pokazuje, ??e marka Keen, kt??ra tworzy solidnie wykonane obuwie, zapewnia komfort, wygod?, a przede wszystkim ochron? i bezpiecze??stwo stopom aktywnych u??ytkownik??w sportowego obuwia.

kaukaz-P8061159-015-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7070097-001-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7080166-002-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7080167-003-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7110285-004-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7110286-005-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7130350-006-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7160435-007-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7180510-008-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7180511-009-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7220685-010-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7220687-011-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7230715-012-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P7230719-013-2014-10-14 _ 22_53_42-80

kaukaz-P8021110-014-2014-10-14 _ 22_53_42-80

Pe??na oferta marki Keen dost?pna na www.keen.pl

www.facebook.com/keenpolska

Authors
Top