Emirates, jako pierwszy przewo??nik na ??wiecie, uruchamia regularne po???czenie A380 do Perth

Flota 60 samolot??w A380 nale???cych do Emirates obs??uguje teraz 33 po???czenia 

Dubaj, ZEA, 5 maja 2015 r. ?? Emirates, linie ???cz?ce ludzi, miasta i gospodarki na ca??ym ??wiecie, rozszerzy??y siatk? po???cze?? obs??ugiwanych przez A380 o Perth w Australii. Jest to pierwsze regularne po???czenie z tym miastem realizowane przez najwi?kszy samolot pasa??erski na ??wiecie. Inauguracyjny lot odby?? si? 1 maja br. 

Perth to czwarte australijskie miasto, do kt??rego linie Emirates wykonuj? loty realizowane przez A380. Ten dwupok??adowy samolot mo??e przewie??? a?? 982 pasa??er??w dziennie mi?dzy Perth a portem macierzystym Emirates w Dubaju.

Z rado??ci? og??aszamy otwarcie pierwszego po???czenia A380 do Perth. Airbus A380 to najnowocze??niejszy samolot, na pok??adzie kt??rego oferujemy nasze sztandarowe produkty we wszystkich trzech klasach i cieszymy si?, ??e b?d? mogli skorzysta? z nich nasi pasa??erowie z Perth, a tak??e klienci z ca??ego ??wiata podr????uj?cy do tego t?tni?cego ??yciem miasta ?? powiedzia?? Barry Brown, Emirates Divisional Senior Vice President, Commercial Operations East.

Wsp??lnie z partnerem, liniami Qantas, przewo??nik obs??uguje ???cznie siedem codziennych po???cze?? A380 z Australii do Dubaju, sk?d oferuje loty do ponad 140 miast na ca??ym ??wiecie.

Ponadto, w zwi?zku z wprowadzeniem A380, linie Emirates inwestuj? w rynek zachodnioaustralijski, rozbudowuj?c poczekalni? na lotnisku w Perth. Jej otwarcie odb?dzie si? jeszcze w tym roku.

Linie Emirates jako pierwsze na ??wiecie zam??wi??y legendarnego A380 i s? obecnie najwi?kszym operatorem tej wydajnej i przestronnej maszyny ?? ich flota liczy 60 samolot??w, a kolejnych 80 oczekuje na dostaw?.

Na pok??adzie samolotu A380 Emirates znajduj? si? komfortowe siedzenia w klasie ekonomicznej, a wszyscy pasa??erowie maj? dost?p do bezprzewodowego Internetu w ramach bezp??atnego pakietu 10MB danych lub pakietu 500MB w cenie 1 USD.

Ponadto maj? do wyboru ponad 2 tysi?ce kana????w w wielokrotnie nagradzanym systemie rozrywki pok??adowej ice.

A380 linii Emirates obs??uguj?cy loty do Perth posiada trzyklasow? konfiguracj? i wyposa??ony jest w 401 siedze?? w klasie ekonomicznej na pok??adzie dolnym, 76 rozk??adanych do pozycji le???cej foteli w klasie biznes i 14 luksusowych kabin prywatnych w klasie pierwszej na pok??adzie g??rnym.

Pasa??erowie podr????uj?cy w klasie pierwszej mog? od??wie??y? si? korzystaj?c z jednego z dw??ch pok??adowych prysznic??w Shower Spa. Ponadto wszyscy podr????uj?cy w klasach premium maj? do dyspozycji salon pok??adowy, w kt??rym mog? rozmawia?, nawi?zywa? nowe kontakty, a tak??e delektowa? si? wy??mienitymi winami, koktajlami, przystawkami i specja??ami przygotowanymi przez najwybitniejszych szef??w kuchni.

Pasa??erom Emirates przys??uguj? bardzo wysokie limity baga??u ?? do 30 kg w klasie ekonomicznej i 40 kg w klasie biznes.

Samolot Emirates rejsu nr EK420 wyrusza z Dubaju codziennie o 2:55 i l?duje na Perth International Airport tego samego dnia o 17:35. Rejs powrotny nr EK421 z Perth zaplanowano na 22:10 z l?dowaniem w Dubaju nast?pnego dnia o 5:25 ?? ???cznie 11 godzin i 15 minut lotu.

Aby uzyska? szczeg????owe informacje na temat lot??w i dokona? rezerwacji biletu na nowe codzienne po???czenie A380 z Perth do Dubaju, nale??y skontaktowa? si? z lokalnym biurem podr????y lub odwiedzi? stron? www.emirates.com.


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Emirates. Dostarczy??
Authors
Top