A380 w barwach Emirates wyl?dowa?? w Mumbaju

Przewo??nik uruchomi?? pierwsze po???czenie A380 pomi?dzy Dubajem a Indiami

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 24 lipca 2014 r. - Emirates, linie ???cz?ce ludzi i miejsca na ca??ym ??wiecie, wprowadzi??y Airbusa A380 do obs??ugi jednego z codziennych po???cze?? pomi?dzy Dubajem a Mumbajem.

Pasa??erowie inauguracyjnych lot??w EK500 i EK501 otrzymali pami?tkowe certyfikaty oraz upominki. Ponadto lokalni arty??ci z Mumbaju wykonali na specjalnie zam??wienie tradycyjne dzie??o sztuki indyjskiej - Rangoli.

Flota Emirates sk??ada si? obecnie z 224 szerokokad??ubowych samolot??w, w tym 50 Airbus??w A380. Przewo??nik jest najwi?kszym na ??wiecie operatorem tej dwupok??adowej maszyny i posiada w swoim portfelu zam??wie?? 90 kolejnych samolot??w tego typu. W tym miesi?cu (16 lipca) Emirates uruchomi??y r??wnie?? po???czenie A380 pomi?dzy Dubajem a Kuwejtem.

Wszystkie fotele na pok??adach samolot??w Emirates posiadaj? bezpo??rednie po???czenie z systemem ice. W ostatniej edycji rankingu Skytrax, stworzonego na podstawie opinii 18 mln pasa??er??w, zosta?? on uznany, po raz dziesi?ty raz z rz?du, za najlepszy na ??wiecie system rozrywki pok??adowej.

Pasa??erowie podr????uj?cy do Indii na pok??adach samolot??w przewo??nika mog? teraz spr??bowa? regionalnych da?? kuchni indyjskiej, kt??re serwowane s? przez wieloj?zyczn? za??og? pok??adow?.

Wi?cej informacji na temat po???cze?? Emirates do Indii i rezerwacji bilet??w znale??? mo??na na stronie emirates.com. Ponadto mo??na tam r??wnie?? odby? wirtualn? wycieczk? na pok??adzie A380 w barwach Emirates.

 


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Emirates. Dostarczy?? netPR.pl
Authors
Top